Ngày 18/03/2019 Liên đội trường TH Vĩnh Hòa Hiệp 1 tổ chức Ngày hội kết nạp Đội viên mới cho 147 em học sinh lớp 3